NVM: coronacrisis niet te vergelijken met kredietcrisis

Prijzen woningmarkt blijven stabiel

Bij het ingaan van de zesde week van ‘social distancing’ valt op dat de woningmarkt nog steeds goed draait. De prijs van een verkochte woning is in de periode 16 maart – 15 april vergelijkbaar met die van een maand ervoor. Huishoudens met concrete aankoopplannen zetten deze gewoon door. NVM-voorzitter Onno Hoes hekelt daarom de onheilsprofeten die stellen dat er een crisis op de woningmarkt op de loer ligt.  Ook het team van Markant Garantiemakelaars hebben het in de achterliggende weken erg druk gehad. Alle aangemelde woningen werden gemiddeld binnen één week verkocht voor prijzen die boven verwachting lagen. Naast de uitgebreide bezichtigingsvideo wordt nu ook met succes de Matterport ingezet.

NVM baseert zich als enige partij op real-time data; zij heeft haar dochteronderneming Brainbay gevraagd om de cijfers van de woningmarkt aan het begin van de financiële crisis (eind 2008) en die van het begin van de coronacrisis op een rij te zetten. “De krapte aan het begin van de coronacrisis, is er nog steeds” stelt NVM-voorzitter Onno Hoes.Waar we nu te maken hebben met een zeer krappe woningmarkt met een sterk dalend te koop staand aanbod en hard stijgende prijzen, was er destijds sprake van een evenwichtige woningmarkt, waarin het te koop staande aanbod al een tijdje opliep en de prijsontwikkeling veel gematigder was”, aldus Hoes. Wat ook sterk verschilde, was de nieuwbouwproductie. Waar de afgelopen 5 jaren met veel moeite ruim 300 duizend woningen zijn opgeleverd, was in de 5 jaren voorafgaand aan de kredietcrisis sprake van een mede vanuit de overheid gestimuleerd woningbouwproductie plan. Dit leidde tot bijna 80 duizend nieuwbouwwoningen per jaar en een woningtekort van plusminus 150 duizend woningen.

Cijfers woningmarkt

Woningmarkt aan de vooravond van Kredietcrisis (2008 – 2013) Corona crisis (2020 – )
NVM Krapte-indicator 7,5 2,8
Te koop staand aanbod 92.000 30.000
Ontwikkeling t.o.v. 5 jaar ervoor + 42% – 79%
Aantal transacties (jaarbasis) 145.000 148.000
Prijsniveau € 251.000 € 326.000
Ontwikkeling t.o.v. 5 jaar ervoor + € 44.000 + € 113.000
Verkooptijd 82 41
Verkopen boven vraagprijs 6% 44%
Aantal opgeleverde nieuwbouw 5 jaren ervoor 388.000 304.000
Woningtekort Plusminus 150.000 315.000

 

“Tijdens de kredietcrisis kon het maandenlang stil zijn; dat is nu echt anders. Er is nog steeds voldoende vertrouwen in de woningmarkt. Het is wel van belang dat de bouw van woningen in de middenhuur én woningen voor mensen met een twee-maal-modaal-inkomen snel opgepakt wordt”.

Elk huis telt

Uit data van NVM blijkt dat de coronacrisis nog weinig negatieve gevolgen laat zien voor de woningmarkt. De prijs van de verkochte woningen is in de periode 16 maart – 15 april vergelijkbaar met die van een maand ervoor. Huishoudens met concrete aankoopplannen, die op het punt staan om de stap te zetten, zetten deze gewoon door. Het aantal woningen dat door huishoudens verkocht wordt, is de afgelopen week weliswaar met 7% gedaald ten opzichte van een week ervoor maar de cijfers zijn niet helemaal te vergelijken omdat maandag 2e Paasdag geen werkdag is. Het percentage huishoudens dat de koop heeft teruggedraaid, waarbij men zich dus beroept op het voorbehoud, nam de eerste weken van sociale onthouding toe van 2,5% tot 4%. Echter, afgelopen week daalde het percentage weer naar 2,5%. NVM blijft erop wijzen dat het grote tekort op de woningmarkt enkel opgelost wordt door de komende jaren te blijven bouwen. “Juist nu is het belangrijk dat er publiek-private regie komt tussen overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Bouwen én de transformatie van kantoren naar woningen maar ook winkels die woningen worden. Elk huis telt”, aldus Hoes. Heb je plannen om je huis te verkopen dan is dit met name een uitstekende periode om dit met succes te realiseren aldus Gerard Schreuder.